11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Trzecie Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
W dniu 6 listopada 2023 roku, w Hotelu Bartlowizna w Goniądzu, odbędzie się trzecie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) w ramach opracowania projektu Planu ochrony BbPN. Na spotkaniu ZLW zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z ochroną zasobów wodnych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W ramach drugiej części spotkania dyskutowane będą kluczowe kwestie dotyczące zmian w projekcie Planu ochrony BbPN po zakończonych konsultacjach społecznych.
PROGRAM TRZECIEGO SPOTKANIA ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
11 października 2023
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
9:45 - 10:15
10:15 – 10:25
10:30 – 10:45
10:40 – 11:10

11:10 – 11:40
11:40 – 12:10
12:10 – 12:45

12:45 - 14:15
14:15
Serwis kawowy
Powitanie uczestników spotkania i otwarcie spotkania

Stan zaawansowania prac nad projektem Planu ochrony BbPN (dr inż. Andrzej Kamocki)

Zarządzanie zasobami wodnymi Biebrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zewnętrznych uwarunkowań wodnogospodarczych (dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW)
Zasoby i ochrona dziedzictwa kulturowego Biebrzańskiego Parku Narodowego (dr Małgorzata Karczewska)
Przerwa na kawę
Aktualizacja projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego – wprowadzone zmiany w dokumencie po konsultacjach społecznych (dr inż. Andrzej Kamocki)
Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
Zakończenie spotkania i obiad