11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w dniu 13.11.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 13 listopada 2023 r. o godzinie 11:00, w sali bankietowej Zakręcone Widelce, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy i mieszkańcami gminy Radziłów
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
13 listopada 2023 roku; godzina 11:00
Sala bankietowa Zakręcone Widelce
Południowa 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Program Spotkania
  • Powitanie uczestników (11:00 )

  • Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja