11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved

Nadużycia POIiŚ

W związku z realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy projektem pt. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu

umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy: