11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved

Opis projektu

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.04.00-00-0025/17). Całkowita wartość projektu to 20 302 440,00 zł, z czego 85% (17 257 074,00 zł) pochodzi ze środków unijnych - Funduszu Spójności, a 15% (3 045 365,99 zł) ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełny opis