11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Wizna w dniu 29.09.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Wizna.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
z Radą Gminy Wizna
29 września 2023 r.; godzina 11:00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wizna
Plac Kapitana Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna
  • Powitanie uczestników
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad