11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Bargłów Kościelny w dniu 6.10.2023 r.
W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 6 października 2023 r. o godzinie 9:15, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Bargłów Kościelny.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy Bargłów Kościelny
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • Powitanie uczestników
  • Dokumentacja projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego (dr inż. Andrzej Kamocki)
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad