11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Konsultacje Społeczne Projektu Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
W dniu 25 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Plan ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego zawiera zakres planów ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzańska PLB200006 w granicach Parku.
Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją będzie można zapoznać się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, pokój nr 33, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30, a także na stronie internetowej projektu Planu ochrony https://planochronybbpn.pl w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie BIP Biebrzańskiego Parku Narodowego https://www.bip.biebrza.org.pl w zakładce Menu przedmiotowe/Konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej Parku https://www.biebrza.org.pl. Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@biebrza.org.pl w terminie do 15 października 2023 r.