11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Drugie Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
W dniu 11 października 2023 r., w Hotelu Bartlowizna w Goniądzu, odbędzie się drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Na spotkaniu ZLW przekazywana będzie informacja o prowadzonych pracach w ramach projektu, a przede wszystkim będzie konstruowana wspólna wizja ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w oparciu o wiedzę naukową, jak i praktyczną, z uwzględnieniem potrzeb osób i podmiotów współgospodarujących na tym terenie.
PROGRAM DRUGIEGO SPOTKANIA ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
11 października 2023 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
9:45 - 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45

10-45 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 - 12:10
12:10 - 12:30

12:30 - 14:15
14:15
Serwis kawowy
Powitanie uczestników spotkania i otwarcie spotkania
Harmonogram prac, konsultacje społeczne i transfer wiedzy (dr inż. Andrzej Kamocki)
Aktualny stan ochrony ekosystemów w BbPN - podsumowanie wyników z operatów szczegółowych (dr inż. Andrzej Kamocki)
Operat Ochrony Zasobów Wodnych - Synteza wyników (dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW)
Przerwa na kawę
Stan ochrony ekosystemów nieleśnych i zalecenia ochronne (dr Hubert Piórkowski)
Ochrona walorów krajobrazowych (dr Tomasz Giętkowski)
Moderowana dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami; Ustalenie potrzeb i wnioski dotyczące zapisów w projekcie planu ochrony BbPN (prof. Piotr Banaszuk)
Zakończenie spotkania i obiad
Zakończenie spotkania i obiad