11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 30.08.2023

W dniu 30 sierpnia 2023 r., w ramach konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, odbędzie się piąte posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. W spotkaniu będą uczestniczyli wykonawcy i recenzenci operatów szczegółowych oraz pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników prac oraz omówienie kwestii problemowych.

PROGRAM SPOTKANIA ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
30 sierpnia 2023 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
9:20 - 10:30
10:00 – 10:10
10:10 – 10:15
10:15 – 10:30
10-30 – 12:20

12:20 – 12:40
12:40 – 14:2014:20 - 15:30
15:30
Serwis kawowy
Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu 1/2023 z posiedzenia Rady Naukowej BbPN z dnia 20.07.2023 r.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Prezydium Rady między jej posiedzeniami (prof. dr hab. Tomasz Okruszko)
Aktualny stan ochrony ekosystemów w BbPN - podsumowanie wyników z operatów szczegółowych przygotowanych w ramach projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Zespół Syntezy projektu PO BbPN)
Przerwa kawowa

Zalecenia wynikające z operatów szczegółowych wymagające dyskusji w ramach ich

uwzględnienia w Operacie syntezy i projekcie Rozporządzenia MKiŚ w sprawie

ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Zespół Syntezy

projektu PO BbPN)

Dyskusja i wolne wnioski

Obiad (Gospoda Bartla)