11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 po konsultacjach społecznych
W zakładce „Konsultacje społeczne” umieszczono projekt Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 po rozpatrzeniu uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych. W ramach procesu uzgadniania dokumentacji wniesiono 163 uwagi i wnioski. Zostały one wniesione przez 30 podmiotów, w tym: organizacje rządowe (95 uwag); organizacje pozarządowe (23 uwagi); organizacje społeczne (4 uwagi); jednostki samorządu terytorialnego (22 uwagi); podmioty gospodarcze (4 uwagi); uczelnie wyższe (3 uwagi) oraz osoby prywatne (16 uwag). Z wniesionymi uwagami i sposobem ich rozpatrzenia można zapoznać się w zestawieniu tabelarycznym zawartym w pliku „5_3_Zestawienie_uwag_i_wnioskow_wraz_z_rozpatrzeniem.pdf”.