11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Sztabin w dniu 20.11.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Sztabin.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy Sztabin
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
20 listopada 2023 roku (poniedziałek); godzina 9:30
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Sztabin
Augustowska 53, 16-310 Sztabin
Program Spotkania
  • Powitanie uczestników
  • Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad