11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Radziłów w dniu 12.10.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 19:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego miasta i gminy Suchowola.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji..
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy i mieszkańcami gminy Radziłów
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
12 października 2023 r.; godzina 19:00
Urząd Gminy w Radziłowie
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
Program Spotkania
  • Powitanie uczestników (19:00)

  • Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja
  • Podsumowanie spotkania
  • Poczęstunek