11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Grajewo w dniu 26.07.2023 r.
W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 26 lipca 2023 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Grajewo.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym. Przedstawione także zostaną wyniki prac terenowych i studialnych w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń przyrody BbPN, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji. W ramach spotkania omówione będą planowane do wdrożenia działania ochronne.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy Grajewo
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
26 lipca 2023 r. (środa); godzina 13:00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
*
  • Powitanie uczestników
  • Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji (dr inż. Andrzej Kamocki, dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW)
  • Prezentacja nt. sposobów komunikacji (dr inż. Andrzej Kamocki)
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad