11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami miasta i gminy Lipsk 
w dniu 15.11.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego miasta i gminy Lipsk.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Miejską w Lipsku
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
15 listopada 2023 r. (środa); godzina 12:00
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
16-315 Lipsk, ul. Rynek 23
Program Spotkania
  • Powitanie uczestników
  • Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad