11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami miasta i gminy Rajgród w dniu 10.10.2023 r.
W ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 10 października 2023 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego miasta i gminy Rajgród.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie przekazanego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z planowaniem przestrzennym na terenie Parku i otuliny. Omówione zostaną metody komunikacji i partycypacji społecznej w opiniowaniu dokumentacji.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Miejską w Rajgrodzie
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
10 października 2023 r. (wtorek); godzina 10:00
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
  • Powitanie uczestników
  • Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad