11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Wizna w dniu 28.06.2023 r.

W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 28 czerwca 2023 r. o godzinie 9:30, w siedzibie Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Wizna.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym. Przedstawione także zostaną wyniki prac terenowych i studialnych w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń przyrody BbPN, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji. W ramach spotkania omówione będą planowane do wdrożenia działania ochronne.

PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy Wizna
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
28 czerwca 2023 r.; godzina 9:30
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wizna
Plac Kapitana Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna
*
  • Powitanie uczestników
  • Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji (dr inż. Andrzej Kamocki)
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad