11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z Radą Miejską w Lipsku w dniu 15.11.2021 r.
W ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 11:00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, przy ulicy Rynek 23, odbędzie się spotkanie z Radą Miejską w Lipsku.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym.

Spotkania konsultacyjne odbędą się we wszystkich 14 gminach położonych w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.