11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Podsumowanie spotkania konsultacyjnego z Radą Miejską w Goniądzu
W ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 13 października 2021 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne z Radą Miejską w Goniądzu. Na spotkaniu zaprezentowano ogólne założenia w zakresie opracowania dokumentu planistycznego oraz poinformowano uczestników o potrzebie udziału społeczeństwa w procesie planistycznym i sposobach komunikacji.

W ramach dyskusji zebrano wszystkie uwagi i spostrzeżenia zgłoszone przez uczestników spotkania. Dyskusja była głównie ukierunkowana na gospodarkę wodną i możliwość prowadzenia efektywnej gospodarki rolnej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Główne postulaty zgłoszenie przez uczestników związane były z:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potrzebą pogodzenia interesów rolników i środowiskowych
Problemem braku konserwacji bieżących i możliwością użytkowania rolniczego łąk położonych w dolinach.
Postępującym procesem rozwoju roślinności w rzece Biebrzy i niekorzystnymi przemianami układu fluwialnego Biebrzy.
Potrzebą zarybiania w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Ekspansją bobra w dolinach dopływów Biebrzy i związanymi z tym stratami gospodarczymi.
Koniecznością wdrożenia systemu zwrotu kosztów za zalane łąki w przypadku, gdy rolnicy nie są w stanie zebrać pokosu na skutek dużego uwodnienia.