11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z Radą Miejską w Goniądzu 13.10.2021 r.
W ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 13 października 2021 r., w Gminnym Ośrodek Kultury w Goniądzu, odbędzie się spotkanie z Radą Miejską w Goniądzu. 
Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym. Spotkania konsultacyjne odbędą się we wszystkich 14 gminach położonych w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w dniu 14 października br. z Radą Miejska w Suchowoli (Hotel Poniatowski w Suchowoli, o godzinie 11:00).