11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Program posiedzenia Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec-Twierdza, 14.07.2021 r.
W dniu 14 lipca 2021 r., ramach procesu konsultacji społecznych opracowania pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania.
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:30


12:50 – 14:00

14:00 – 14:20
14:20 – 15:30
Prezentacja Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej BbPN
Prezentacja Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
Informacja o ważnych wydarzeniach między posiedzeniami Rady (Artur Wiatr, dyrektor BbPN)
Przerwa
Przedstawienie prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony BbPN (dr inż. Andrzej Kamocki – kierownik operatu Syntezy planu ochrony i projektu rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego).
Prezentacja wyników operatu ochrony ekosystemów leśnych i dyskusja w zakresie zidentyfikowanych celów ochrony i zagrożeń ekosystemów leśnych, proponowanych działań ochronnych (Wykonawca operatu)
Sprawy inne i wolne wnioski
Obiad